วารินน่า (VARINAH)

ชื่อโครงการ  

: วารินน่า (VARINAH)

สถานที่ตั้ง


: อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ เรสท์ อัพ รีสอร์ท จำกัด
  : บริษัท เดอะ เรสท์ อัพ วิลล่า จำกัด

ระยะเวลา

: 12 เดือน
มูลค่าโครงการ


: 208,309,999.91 บาท   

รายละเอียดโครงการ : - อาคารต้อนรับ 
    - อาคารชุดที่พักอาศัย 4 ชั้น 2 อาคาร 
  - อาคารชุดที่พักอาศัย 4 ชั้น 2 อาคาร 
  - ร้านอาหาร
  - ป้อมยาม
  - งานถนน
  - อาคารบริการ 2 ชั้น
  - SKY WALK พื้นที่
  - อาคารห้องพัก 1 ชั้น จำนวน 8 หลัง 
  - สระว่ายน้ำ
  รวมพื้นที่ 14,127.51 ตร.ม.