งานอาคารพาณิชย์ คสล. 3 ชั้น (ห้าตะขาบ)

ชื่อโครงการ  

: งานอาคารพาณิชย์ คสล. 3 ชั้น (ห้าตะขาบ)

สถานที่ตั้ง


: ถ.พระราม 2 ซอยที่44  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

เจ้าของโครงการ : บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

ระยะเวลา

: 6 เดือน
มูลค่าโครงการ


: 24,310,389.80 บาท

รายละเอียดโครงการ : งานอาคารพาณิชย์ คสล. 3 ชั้น
 

รวมพื้นที่ 1,500.00 ตร.ม.