อาคารโชว์รูม และศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูรุ่งเจริญ สาขารังสิต

ชื่อโครงการ  

: อาคารโชว์รูม และศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูรุ่งเจริญ สาขารังสิต

สถานที่ตั้ง


: ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด

ระยะเวลา

: 12 เดือน
มูลค่าโครงการ


: 91,297,709.60 บาท    

รายละเอียดโครงการ : อาคารโชว์รูม และศูนย์บริการรถยนต์
  รวมพื้นที่ 10,111.00 ตร.ม.