โกดังเก็บปุ๋ยและท่าเทียบเรือจำนวน 5 ท่า

ชื่อโครงการ  

: โกดังเก็บปุ๋ยและท่าเทียบเรือจำนวน 5 ท่า ไม่รวมงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล   และระบบปรับอากาศ

สถานที่ตั้ง

: ทางหลวงสายภาชี-นครหลวง (3063)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ : บริษัท นิมฟ์สุวรรณ คลังปุ๋ย จำกัด

ระยะเวลา

: 12 เดือน
มูลค่าโครงการ


: 241,856,249.01 บาท   

รายละเอียดโครงการ :  - โกดังเก็บปุ๋ย จำนวน 10 โรง
     - ท่าเทียบเรือ 5 ท่า
 

   - งานถนน

 

รวมพื้นที่ 49,577 ตร.ม.