งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม THRU THONGLOR 35ชั้น

ชื่อโครงการ  

: งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม  THRU THONGLOR 35ชั้น

สถานที่ตั้ง

: ซอยทองหล่อ 55   กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท พูล แอสเสท จำกัด

ระยะเวลา

: 12 เดือน
มูลค่าโครงการ

: 51,072,095.88 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ : งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม จำนวน 35 ชั้น