งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน 20 ชั้น

ชื่อโครงการ  

: งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน 20 ชั้น

สถานที่ตั้ง

: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังด์ กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลา

: 5 เดือน
มูลค่าโครงการ

: 27,472,459.43 ล้านบาท

รายละเอียดโครงการ : งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน 20 ชั้น