งานก่อสร้างอาคาร THE STATION และศูนย์การค้า

ชื่อโครงการ  

: งานก่อสร้างอาคาร THE STATION และศูนย์การค้า

สถานที่ตั้ง

: อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอนต้า พาร์ค จำกัด

ระยะเวลา

: 6 เดือน
มูลค่าโครงการ

: 44,687,172.21 บาท

รายละเอียดโครงการ : อาคาร THE STATION และศูนย์การค้า