งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป ความสูง 3 เมตร พร้อมผนังกันดิน สูง 1 เมตร

ชื่อโครงการ  

: งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป ความสูง 3 เมตร  พร้อมผนังกันดิน สูง 1 เมตร

สถานที่ตั้ง


: ถนนเอกชัย-บางบอน ซอย 137 กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : คุณสุเทพ สิมะวรา

ระยะเวลา

: 8 เดือน
มูลค่าโครงการ


:  8,172,780.00 บาท

รายละเอียดโครงการ : งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป ความสูง 3 เมตร  พร้อมผนังกันดิน สูง 1 เมตร
 

ความยาว 1,015 เมตร